25.04.2018

Årsstämma 2018

Den 25 april 2018 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Kontakt