Den 5 maj 2021 kl. 13:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB:s (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Dokument

Stämmoprotokoll exkl. bilagor

Årsredovisning 2020

Valberedningens förslag och motiverat yttrande 2021

Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar 2021

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsrapport 2020

Föreslagen dagordning 2021

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Fullmaktsformulär