2014-11-06 07:16 CET

Delårsrapport januari-september 2014

Hög produktion och fortsatta affärer ger ett starkt resultat

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 230,8 (129,1) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 41,9 (11,4) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,0 (9,7) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 7,77 (2,22) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 23,4 (14,3) SEK
– Soliditeten uppgick till 28,5 (22,0) procent

VD-kommentar
Det är ett väldigt starkt resultat för det tredje kvartalet som fortsatt präglas av att alla verksamheter i koncernen levererar både i produktion men också i framtida affärer. Vi har haft högtryck för Railvac:s, lok, vagnar, verkstad, lining och inte minst expansionen i Storbritannien. Kvartalets resultat är det starkaste i Railcares historia. Det är vi stolta men ändå ödmjuka för, samtidigt så ser vi framåt mot nya mål och visioner, in i framtiden.

Det känns extra tillfredställande att organisationen inklusive nya medarbetare matchar den ökning som vi har i produktion och försäljning. Detta gör att vi får en stabil och planerad tillväxt som även ger utrymme för innovationskraft och nya bra affärer.

Efter en lyckad utbildning av första kullen i Railcare Academy så har alla 9 st fått arbete i Storbritannien. Den 6 oktober startade vi igång utbildningen för den andra kullen som består av 8 st elever som ska genomgå lärlingsutbildningen. Precis som för den första kullen så är även denna utbildning i ett samarbete med VUX i Skellefteå.

Entreprenadarbeten för Railvac-maskiner i Sverige har under kvartalet varit fullt sysselsatta med kabelhantering och då framförallt i projekten Långsele – Anundsjö och Boden – Bastuträsk. Nu blir det en period med fler men mindre projekt fram tills att snöprojekten börjar. Snökontrakten startar den 15 november.

Den tredje engelskanpassade Railvac-maskinen är nu på plats i Storbritannien och började jobba med ballastbyten i växlar för Network Rail på London North East (LNE) routen den första oktober. De andra två maskinerna fortsätter som tidigare att rulla på enligt kontrakt. Förhandlingar pågår för närvarande gällande ytterligare maskiner till Storbritannien.

Under perioden har det varit mycket produktion för lining-entreprenader och då främst projektet Alingsås – Falköping. På vägsidan så hade vi en demovisning av lining av väg-trumma i Mariestad. Hela processen visades upp för nya kunder. Ytterligare beställningar har kommit för lining på väg och det känns som ett genombrott då vi fick vår fjärde entreprenad på vägsidan.

Mycket produktion har det också varit för lok och föraruthyrning, men också verkstaden i Långsele går framåt och många offerter ligger ute.

Specialtransporter under kvartalet har till största delen varit transport av betongslipers till spårbyten, över 100 000 st betongslipers har transporterats mellan Vislanda och Långsele. Det har även varit diverse transporter av större spårgående arbetsmaskiner så som ballastrenare m.m.

Sammanfattning
Vi har haft en lång period med mycket produktion och försäljning som utförts på ett strålande sätt av hela organisationen. Nu blir det snart fokus på att röja snö på olika håll i Sverige i de kontrakt som vi har och för maskinerna i Storbritannien så fortsätter arbetena som vanligt året runt. Med goda resultat, stabil orderstock och med mycket energi går vi in i årets sista kvartal.

Daniel Öholm
VD

Dokument

Kontakt