2014-08-28 06:15 CEST

Delårsrapport januari-juni 2014

Starkt första halvår med positiv utveckling och expansion

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 132,7 (79,0) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 19,4 (5,3) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,1 (4,9) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,44 (1,11) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 19,1 (13,2) SEK
– Soliditeten uppgick till 25,3 (21,5) procent

VD-kommentar
Andra kvartalet är en stark uppföljare av årets första kvartal. Andra kvartalet brukar vara lite lurigt då det ligger mellan vinter och sommar projekt, men i år har vi lyckats. Med en stabil orderstock både i Sverige och i Storbritannien och samtidigt som hela koncernen går bra, har det gett denna positiva effekt på kvartalet.

För entreprenad jobben i Sverige så är beläggningen god fram tills vi drar igång med snöprojekten. Större jobb under sommar och höst för våra svenska Railvac-maskiner är Hudiksvall – Harmånger, Boden-Bastuträsk samt Långsele – Anundsjö.

Entreprenad jobben på Liningen drog igång under juni månad med ett antal reliningar och under augusti så startar entreprenaden Alingsås – Falköping som kommer att pågå under hösten. Försäljning och marknadsbearbetning pågår för liningar på både järnväg och väg. På väg har det resulterat i en första beställning som också kommer att utgöra demovisning för kunder inom avvattning på väg.

Den 27 maj så hade vi invigning av vår nya verkstad i Långsele där vi visade upp lokaler, verkstad, lager, lackerade lok samt entreprenadmaskiner. Många besökare var på plats och landshövding Bo Källstrand förrättade invigningen där Trafikverket också närvarade och höll ett anförande om ERTMS- utbyggnaden i Sverige. Verkstaden har en kapacitet som klarar det mesta inom ombyggnation och underhåll av lok och vagnar. Vi ser redan en positiv utveckling i form av beställningar på allt från lackering av lok, montage av radiostyrning, byte av banmotorer m.m.

På transportsidan så har vi haft en ökning på specialtransporter och en god beläggning under kvartalet för både lok och lokförare. Avtal är tecknat för långtidsuthyrning, 2 år, till Cargo Net av våra två, Euro 4000 lok.

Under juni månad var vi utställare på en mässa i Long Marston, Storbritannien. På mässan hade vi en Railvac-arm som styrs med joy-sticks, så att kunder och besökare hade möjlighet att testköra. Många värdefulla beställare var på plats och de fick träffa både vår ledning och delar av de elever som går sin utbildning på Railcare Academy.

I nuläget är samtliga elever från Railcare Academy ute på praktik och snart drar nästa kull igång med start i oktober. Detta är en viktig pusselbit för att klara den expansion som vi är inne i.

I verkstaden i Skelleftehamn så är vår tredje engelskanpassade Railvac-maskin RA UK-3 färdigbyggd och besiktigad och kommer att rulla över till Storbritannien i mitten av september. Den kommer att gå i full drift från och med 1 oktober.

Ingen har väl kunnat undgå att det är valår och att järnvägsunderhållet är i fokus. En sak är i alla fall säker, järnvägsanläggningen i Sverige är sliten och i stort behov av upprustning.

Sammanfattning
Vi går in i en höst med god beläggning, mycket produktion och med fortsatt fokus på försäljning och nya affärer. Expansion och utveckling i bolagen har den positiva utveckling som planerat. Med denna sammanfattning och ett starkt halvårsresultat, så ser hösten spännande ut.

Daniel Öholm
VD

Dokument

Kontakt