2013-05-02 08:00 CEST

Delårsrapport Q1, januari-mars 2013

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,1) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 (0,01) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 11,8 (11,6) SEK
– Soliditeten uppgick till 21,5 (19,2) procent

VD-kommentar
Första kvartalet blev något sämre än väntat. Ett svagt minus på grund av att den kraftfulla vintern höll i sig ända in i april. Många av våra arbeten frös fast helt enkelt. Särskilt i södra halvan av Sverige. Jobben finns kvar, men kommer att utföras senare. Våra snöprojekt avslutades i mitten av mars och har gått väldigt bra. Vi fick en riktig vinter och har fått testa våra utrustningar under riktiga förhållanden.

Vi jobbar stenhårt med sälj och marknad och vi ser att Trafikverket har fler upphandlingar ute på räkning än tidigare år. Då tänker vi främst på spårupprustningar, där vi har möjligheter att bli med och nyttja våra specialmaskiner, lok och vagnar. De större projekten kommer från sommaren och fram till senhösten.
Den kraftfulla vintern gör också att det blir stora vattenflöden och rimligtvis borde det komma en mängd förfrågningar kring avvattningsprojekt där vi kan vara med och räkna med vår liningmetod.

På Exportsidan ligger många offerter ute men ingen har ännu gått hem. Det är framförallt inom maskinförsäljningen som vi väntar svar. Även i UK är det många bollar i luften som ännu inte har landat.

Transportsidan har också fastnat lite i slutet på Q1, även här är det den kraftfulla vintern som påverkar. Vi har räknat på många jobb och väntar på svar. Det viktigaste är att vi är i mål på transportsidan, med att stänga ned de kostsamma projekt som belastat oss resultatmässigt de senaste åren.

Sammanfattningsvis så är Q1 ett ganska normalt kvartal. Glädjande är att vår kund Trafikverket skall börja jobba med flerårsbudgetar. Detta innebär att projekten kommer att flyta på bättre, året runt.
Vi har varit på Trafikverkets alla fem leverantörsdagar och 2 av deras 3 ledord stämmer bra in på oss.

–       Innovationsupphandling

–       Verka för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen

–       Renodlad beställarroll

Dokument

Kontakt