2017-05-04 08:00 CEST

Delårsrapport Q1, januari - mars 2017

Bra start på året med bland annat en maskinorder

23 kvartal i rad med svarta siffror
Historiskt stark kassa 

Kvartalet i korthet (3 månader)

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 74,6 (86,7) MSEK
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,3 (14,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,9 (10,5) MSEK
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,80 (2,39) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 32,76 (28,55) SEK
  • Soliditeten uppgick till 33,0 (30,4) procent


VD-kommentar

En bra start på året och ett stabilt första kvartal i både volym och resultat. Vi har en stabil orderstock och nu går vi in i sommarens och höstens underhållsarbeten på järnvägen. Jag kan konstatera att vi på entreprenad och transport i Sverige går som planerat, Lining något bättre än vad årstiden brukar ge och i Storbritannien lägre volymer än föregående års första kvartal.

En glädjande order är den maskinförsäljning som vi fått av Norsk Jernbanedrift (NJD) i Norge, och som vi tidigare kommunicerat i ett pressmeddelande. Spännande på verkstaden nu är arbetet med att vidareutveckla vår nya innovation Ballast Feeder, och som nu börjar ta sin slutliga form. Denna designen är för den brittiska järnvägen. Tillsammans med Railvac kommer Ballast Feeder att bli ett effektivt industrikoncept för ballastbyten.

Som ett led i arbetet med att ytterligare utveckla och förbättra bolaget planerar vi ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholm, och processen kring detta pågår för fullt.


Årets första kvartal

Entreprenad Sverige
För entreprenadverksamheten i Sverige så har vi haft full beläggning i de snöåtagande som vi har i Stockholm, Göteborg och Hallsberg åt Trafikverket, och som gäller fram till och med 15 mars. Maskinerna styrs ibland om till andra områden där det är snö, och är det mildväder så görs andra typer av jobb så som städning och vegetationsborttagning på bangårdar.

Det är full fart på verkstaden i Skelleftehamn med framförallt byggnationen av Ballast Feeder för den brittiska järnvägen. Då vintern varit mild så har vi på Liningen haft beläggning på vägsidan samt även besiktningsarbeten. I övrigt så präglas den här tiden på året av att planera, offerera och belägga maskiner inför sommarens och höstens spår- och växelbyten.

Entreprenad utland
På vår andra hemmamarknad i Storbritannien har vi under första kvartalet kört enligt den ordinarie produktionsplanering som ligger, vilket innebär två maskiner på distrikt London North East, en på Western samt en maskin som ”spothire” och den femte Railvac-maskinen utgör för närvarande backup åt de övriga maskinerna. Under första kvartalet har vi haft lägre volymer än föregående år, en del är lägre beläggning av våra maskiner, och en del är lägre volymer av underentreprenörsjobb. Vi arbetar för närvarande idogt med försäljning och optimering av resurser.

Vår sjätte engelsk-anpassade maskin är klar sedan en tid tillbaka, och kommer att gå över till Storbritannien så fort vi får beläggning för den. Men först kommer den att visas upp på den internationella VEDI-mässan i Tyskland i maj, tillsammans med den Ballast Feeder för brittiska järnvägen som snart är färdigställd. Konceptet med Railvac och Ballast Feeder kommer vara ett effektivt industrikoncept för att byta ballast i spår och växlar, med hög effektivitet kombinerat med hög säkerhet. Konceptet kommer också att visas upp på Network Rails järnvägsmässa i Long Marston i juni, för att sedan gå ut på entreprenader i Storbritannien.

Vi ser mycket fram emot att visa detta koncept för vår huvudkund i Storbritannien, Network Rail, i samband med mässan i Long Marston. Underhållsbehovet på järnvägen i Storbritannien är stort, och vår resa där har bara börjat.

Transport Skandinavien
På transportsidan så har vi för årstiden haft en normal beläggning för våra lok och vagnar. Vi får mer och mer beläggning på lokverkstaden i Långsele. Dels utför vi underhåll på våra egna lok under den här tiden på året då beläggningen är lägre, dessutom får vi in mer och mer externa jobb allt eftersom. Vi renoverar för närvarande fem lok åt Nordic Re-Finance AB. Lokverkstaden utgör ett bra tillskott på transportsidan då beläggning av lok är lägre under vintern.

Ett antal lok är uthyrda på långtidskontrakt och ger en bra bas för verksamheten. Från mitten av april kommer vi igång med arbeten åt Svensk Järnvägsteknik AB som har spårbytet Vislanda – Mosselund under vecka 16–27, där vi är kontrakterade med fyra lok och fem lokförare.

Maskinförsäljning
I mars fick vi en order till Norge på en komplett Railvac 16000. Den kommer att byggas i verkstaden i Skelleftehamn och beräknas vara färdig för leverans i slutet av året.

På exportsidan har vi under kvartalet demonstrerat våra snömaskiner för många utländska intressenter som har varit och besökt oss. Det finns ett stort intresse, och vi ligger mycket långt fram i den tekniska utvecklingen av snöbekämpningsmaskiner för järnvägen. I övrigt pågår försäljningsarbetet för maskiner, nya marknadsområden där vi kan driftsätta maskinerna själva samt hantering av service och reservdelar för eftermarknaden.


Sammanfattning

Vi har haft en bra start för årets verksamhet. Den här årstiden jobbar vi väldigt mycket med sälj och marknad för att belägga de maskiner som inte ligger i långa kontrakt, samtidigt som vi utvecklar nya innovationer och arbetar med listbytet. Tack vare 23 kvartal i rad med svarta siffror och att vi varit rädda om pengarna så har vi nu en för Railcare historiskt stark kassa. Det bådar gott inför det framtida företagsbyggandet, där vi också har en stabil orderstock som grund och en marknad som kommer satsa mycket på järnvägen under många år framöver.

Dokument

Kontakt