2014-05-08 06:03 CEST

Delårsrapport januari-mars 2014

Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om.

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,8 (0,5) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,0 (-0,9) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,61 (-0,20) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 17,23 (11,85) SEK
– Soliditeten uppgick till 25,5 (21,5) procent

VD-kommentar
Första kvartalet 2014 är det bästa kvartalet sedan starten 1992. Nu har vi bevisat att vi kan tjäna pengar under årets alla fyra kvartal. Historiskt sett brukar årets första månader varit tunga då det gäller att få beläggning på maskiner och lok men i vinter har det varit nästan full fart inom alla verksamheter. Främst runt snöprojektet och expansionen i Storbritannien, men även inom specialtransporter av transformatorer.

Följer man den pågående politiska debatten om underhållet av det svenska järnvägsnätet, så ser man tydligt att underhållet kommer att öka. Detta kommer att innebära att vår kärnverksamhet kommer att ha fullt upp att göra i framtiden. Vi ser redan i år att antalet förfrågningar och projekt ökat markant i jämförelse med 2013. De jobb vi räknar på idag kommer vi att utföra mellan v 42-46, innan snöprojektet drar igång.

Vår andra engelskanpassade Railvac-maskin; RA UK-2 har levererats till Storbritannien, så sedan den 1 april går 2 maskiner på långtidskontrakt och vi planerar och bygger för fler maskiner med leverans så snart nya långtidskontrakt blivit tecknade.

Rekryteringen av maskinoperatörer till expansionen i Storbritannien har pågått under februari-mars månad. Vi hade många sökande vilket var kul, en del fick genomgå urvalstest och efter testerna fick vi 9 st personer kvar, som blev antagna till Railcares och VUX Skellefteås skola; Railcare Academy, som startade den 22 april.

Railcare Lining jobbar dagligen med sälj och marknad. Under mars månad tecknades ett avtal med Svevia om att jobba med renovering av vägtrummor på deras underhållskontrakt söder om Dalälven. Railcare-koncernen har projektanställt Kim Lindberg för att punktmarkera dessa projekt.

Railcare Logistik fick en fin start på året med ett antal transformator transporter.

Under april månad görs service på Three T:s lok inför spårbytessäsongen.  Det var bra beläggning på spårbytesprojekten ifjol och det lär det inte bli sämre i år.

Sammanfattning
Det känns riktigt bra att gå in i högsäsongen med ett starkt resultat i ryggen. Under första halvan av maj kommer det också att klarna vilka entreprenörer som fått de stora underhållskontrakten i Storbritannien. Dessa kontrakt är på 5-10 år, entreprenörerna har vi jobbat med förut och vi har lämnat offerter till alla.

Ulf Marklund
VD

Dokument

Kontakt