13.04.2023 15:00 CEST Regulatorisk

Railcare Group AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2022

Railcare Group AB:s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se.

Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.
 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 15:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 160 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 500 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt