19.06.2023 10:00 CEST

Fem nya lok till växande transportverksamhet

Railcares transportverksamhet fortsätter att växa och i ett avtal med norska Trainpoint har man nu hyrt fem lok av modellen Effishunter 1000. Loken har bättre miljöprestanda och ett ombordsystem anpassat för det nya signalsystemet ERTMS*. De första fyra loken är nu godkända av Transportstyrelsen och kan börja användas i trafik.

– Det är första gången den här typen av lok rullar på den svenska järnvägen. Vi kommer att använda dem som beredskapslok inom ramen för det avtal vi har med Trafikverket, säger Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten.

Beredskapsloken innebär att Railcare röjer och transporterar järnvägsfordon som varit inblandad i en oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. 

– De nya Effishunter-loken har bland annat en lägre dieselförbrukning genom så kallade Steg V-motorer, vilket var ett krav från Trafikverket i upphandlingen av beredskapslok. Loken är även utrustade med både ATC och ETCS som ombordsystem, vilket gör att vi klarar övergången till det nya signalsystemet när det implementeras på den svenska järnvägen, berättar Johan och avslutar:

– De här loken är ett led i att successivt uppgradera vår lokflotta, för att säkerställa framtida uppdrag utifrån både teknik- och miljökrav.

* ERTMS är en förkortning för European Rail Traffic Management System. Syftet med det nya signalsystemet är att öka automationen och säkerheten, effektivisera nyttjandet av järnvägsnätet, samt möjliggöra trafik mellan EU-länder. När det nya signalsystemet är implementerat på den svenska järnvägen behöver ombordsystemen bytas i alla lok; från dagens ATC (Automatic Train Control) till ETCS (European Train Control System).
 

Bilder

Kontakt