24.03.2023

Railcare som transportuppstickare

Logistik är en nyckelfråga i den gröna industrialiseringen. Med lösningsorienterade medarbetare, hög flexibilitet och en effektiv organisation sticker Railcare ut som en stark utmanare på marknaden för tunga godstransporter.

I mars tillkännagav LKAB att Railcare får förnyat förtroende för järnvägstransporter av järnmalm på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare. Ett positivt besked för Railcare, som även har ett tioårskontrakt med Kaunis Iron för transport av järnmalmskoncentrat från Pitkäjärvi till Narvik. Här körs två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan och transporterar årligen runt 2,3 miljoner ton järnmalm åt Kaunis Iron.

– Avtalen vi har med LKAB och Kaunis Iron känns väldigt bra. Tack vare lösningsorienterade medarbetare och en väldigt platt och effektiv organisation kan vi leverera tunga godstransporter med hög leveranssäkerhet, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group.

Stor ökning av järnvägstransporter

Det är en unik utveckling som pågår i norra Sverige. Här växer just nu flera stora industrier fram, som kommer att spela en avgörande roll för en hållbar omställning. En av den gröna industrialiseringens utmaningar är logistik, och till 2040 spås järnvägstransporterna öka med 50 procent.

– Järnvägen är ett väldigt bra alternativ för den typ av transporter som kommer att krävas här. Det är ett kostnadseffektivt och hållbart transportslag där stora mängder kan transporteras till låg energiförbrukning, säger Mattias Remahl.

– Railcare är väl rustade för att möta den ökande efterfrågan. En av våra främsta styrkor är att vi tänker lite eljest än många av de stora drakarna. Vi är ett litet, entreprenörsmässigt företag och för oss handlar transporter om mer än att bara ta sig från a till b. Vi tänker hela tiden större för att hitta lösningar på kundernas utmaningar, säger Mattias Remahl.

Egna verkstäder en framgångsfaktor

Railcare har en bred verksamhet inom sitt transportsegment och erbjuder utöver godstransporter även entreprenad- och projekttransporter samt tung- och specialtransporter. Att Railcare dessutom har egna lokverkstäder för att hantera reparation, underhåll och livstidsförlängningar är en framgångsfaktor.

– Verkstäderna ger oss en djupare kunskap som kommer våra kunder till gagn. Och när det nu planeras för införandet av en gemensam europeisk signalsystemstandard är det förstås en stor fördel att våra verkstäder är certifierade att göra installationer av ombordsystemet, säger Mattias Remahl.

Bilder

Kontakt