07.07.2023

Nästa generation MPV tar form

I Railcares verkstad i Skelleftehamn, där den andra generationens MPV* byggs, är det full aktivitet innan semestrarna. Lite spänning låg i luften när ett antal viktiga komponenter lyfts på plats.

Den nya batteridrivna underhållsmaskinen kommer att utrustas med strömavtagare som möjliggör laddning direkt från järnvägens kontaktledning i stället för bara kunna laddas via ’två hål i väggen’.

– Byggnationen av MPV:n ligger i fas med vad vi har planerat trots vissa leveransförseningar på material. De gör ett riktigt bra jobb i verkstaden, berättar Ulf Marklund, vd Railcare Machine.

Den här dagen var inget undantag då alla förberedelser var gjorda för att lyfta transformator, laddare och filter, samt själva strömavtagaren på plats.

– Det som vi lyft in är framför allt komponenter som ska kunna ta ned, samt omvandla, ström från kontaktledningen. Den omvandlade strömmen laddar sedan batterierna som i sin tur ger kraft till de elmotorer som driver maskinen. Lyften gick riktigt bra och även om föraren till mobilkranen är duktig på sin sak, så är det alltid spännande att se att det som man ritat på också passar i praktiken, berättar Johannes Viklund, konstruktör på Railcare, och avslutar:

– Direkt efter semestern kommer vi att börja koppla ihop de elektriska delarna för att senare under hösten testköra och prova strömavtagaren innan vintern.

* MPV står för Multi Purpose Vehicle och är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Med hjälp av vakuumteknik utför den bland annat kabellokalisering, kabelsänkning och ballastbyte på järnvägen.