01.10.2021

Minskade utsläpp och bibehållen kapacitet med motorkonvertering

Sveriges lokflotta utgörs av 56 procent ellok. Resterande lok drivs nästan uteslutande av fossila bränslen. För att minska utsläppen har Railcares Lokverksad specialiserat sig på motorkonverteringar som förlänger diesellokens brukstid och gör loken grönare.

Skälet till att många diesellok inte kan elektrifieras idag beror på att de i stor utsträckning nyttjas inom järnvägsunderhåll eller vid växling där tillgång till laddning och elektrifiering saknas. Den motorkonvertering som Railcares Lokverkstad i Långsele har specialiserat sig på möter kraven på minskade utsläpp och förlänger diesellokens brukstid.

Våra egna beräkningar visar att en motorkonvertering minskar utsläppen med cirka 40 procent, så det gör stor skillnad för miljön, berättar Patrik Söderholm, Verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad.

Under 2020 uppgraderade Railcare Lokverkstad två diesellok av typen T44. Båda fick nya renare dieselmotorer och används nu dagligen i Railcares växlingsuppdrag till Kaunis Iron i Kiruna och Narvik. Tidigare var dessa T44 lok utrustade med en tvåtakts dieselmotor från General Motors med en effekt om 1235kW. Dessa har Railcare ersatt med en modern fyrtakts dieselmotor från Caterpillar som uppfyller emissionsklass steg 5 och har en effekt om 950kW.

Bibehålla varvtal

Att konvertera en gammal dieselmotor till en ny har vissa utmaningar. För att åstadkomma ett fördelaktigt högre vridmoment installeras en växellåda mellan motor och generator som sänker varvtalet till motorns ursprungliga varvtal. Patrik Söderholm, Verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad förklarar:

Att hålla fast vid det tidigare varvtalet medför flera fördelar. Bland annat bibehålls lokets alla körlägen och T44 lokets redan beprövade styr- och reglerteknik. Det gör att lokets nya moderna dieselmotor uppträder på precis samma sätt gällande upp- och nedkoppling, slirning och körsätt, vilket vi ser mycket positivt på.

Stora effekter

Utöver ny dieselmotor och växellåda består konverteringen också av flera andra förbättringar och komponenter. Mellan generator och växellåda har det tillkommit en ny kardanaxel och till den befintliga huvudgeneratorn har man adderat en dimensionerad lagerhållare. Detta eftersom den tidigare lagringen försvann i samband med att den gamla dieselmotorn plockades bort.

Bra kapacitet

De två första motorkonverteringarna har dessutom fått en bra testperiod i och med den dagliga driften i Kiruna och Narvik.

Vi har nu nära tretusen timmars erfarenhetsdrift och alla är mycket nöjda. Kapaciteten på de konverterade loken är riktigt bra och växling av ett helt malmtåg med cirka 3500 ton är inga bekymmer. Extra positivt ser vi på att utsläppen minskar med nästan 80 000 kg CO2e. De två ombyggda loken har minskat förbrukningen med i snitt 30 000 liter diesel och 1500 liter motorolja per år, avslutar Patrik Söderholm.

Detta är en uppdaterad artikel från 2021 års Railcarenytt.
För att läsa tidningen i sin helhet klicka här >>

Bilder