27.08.2021

Kulturen sitter i var och en

Kan en företagskultur froda uppfinningsrikedom? Och vad är det som gör Railcare innovativt, 29 år sedan starten? Frågorna ställs till Daniel Öholm, CEO och Ulf Marklund, en av grundarna och Vice VD på Railcare.

Eljest är ett ord som används för att beskriva Railcare. Det är ett norrländskt uttryck för annorlunda, udda eller avvikande. Ulf Marklund, Vice VD beskriver:

– Vi gör ofta saker lite annorlunda och löser problem på nya sätt. Egentligen kommer vi sällan med helt nya uppfinningar. Istället paketerar vi etablerade tekniker som andra utvecklat och applicerar dem ute på järnvägen.

Kulturen sitter inte i väggarna

Sedan starten 1992 har Railcare vuxit i affärsområden, enheter och anställda. Ulf var en av grundarna och är idag en tydlig kulturbärare. Daniel Öholm började 2010 och är idag CEO.

Railcares kultur sitter inte i väggarna. Den sitter hos var och en av våra duktiga medarbetare som vill lösa kundens problem och är särskilt viktig ute på spåret, säger Daniel och Ulf fortsätter: Medarbetarna är våra viktigaste ögon och öron. Många förbättringar föds hos maskinförarna som kan ringa mig eller Daniel och bolla sina idéer. Allt blir kanske inte en färdig lösning, men för att vi ska fortsätta utvecklas är deras samtal både uppskattade och viktiga.

Familjär företagsanda

En del i Railcares strategi har varit att bibehålla den familjära företagsandan. Bland annat genom att inte växa med för stora enheter. Dotterbolagen är sällan över trettio personer, vilket ger en platt organisation som kan agera snabbfotat. De bästa idéerna hanteras i ett definierat arbetssätt med tydliga beslutsvägar. Man tittar på lösningens affärsnytta, kundnytta och så räknar man på affären. Allt som utvecklas ska både Railcare och kunderna vinna på.

Finns det då något som förenar Railcares medarbetare? Frågan går till Daniel.

Energi, det är något jag tycker alla har. Vi är påhittiga och klöser i frågor på nya sätt. Många är också tävlingsinriktade, vilket bidrar till vårt fokus.

Innovationer att vara stolta över

Avslutningsvis får Daniel och Ulf beskriva vilken innovation de är mest stolta över. Båda funderar och sedan kommer svaret:

Det var ju egentligen genialt att börja smälta snö på järnvägen, istället för att transportera bort den. Men själva idén att smälta snö är ju inte unik i sig. Vi fick prova oss fram en hel del tills allt satt som det skulle, men idag kan vår snösmältare underlätta för Trafikverket under snörika perioder, säger Daniel. Ulf som varit med sedan starten fyller i: Jag är mest stolt över att företaget som en gång startade som ett lokstall i Skelleftehamn idag finns listat på Nasdaq Stockholm. Vägen dit består av många idéer och tekniska delar, men det är den resan som jag är mest stolt över.

Detta är en artikel från Railcarenytt, maj 2021.
För att läsa tidningen i sin helhet klicka här >>

Bilder