05.07.2021

Klartecken för Railcare T att trafikera i Norge

Railcare T fick den 1 juli 2021 Sikkerhetssertifikat del B av Statens jernbanetilsyn (SJT), vilket innebär tillstånd att framföra tåg i Norge.

Att utföra transporter och växling i egen regi även i Norge är en viktig pusselbit i arbetet med att ytterligare utveckla, optimera och kvalitetssäkra vårt uppdrag med malmtransporter för Kaunis Iron, när vi den 16 november börjar leverera på det 10-årskontrakt som ersätter det nuvarande avtalet från 2018”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

Railcare kör två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan, med järnmalm från terminalen i Pitkäjärvi till hamnen i Narvik, vilket innebär en årsvolym om ca 2,3 miljoner ton. I uppdraget för Kaunis Iron AB ingår även växling vid lastning och lossning, planering samt tillhandahållande och underhåll av lok. Under nuvarande avtalsperiod finns ett samarbete i Norge med Grenland Rail AS.

Idag är jag glad och stolt över vår organisation, som med professionellt stöd från Railsupport AS anpassat vårt Säkerhetstyrningssystem så att det även lever upp till de Norska särkraven, och från SJT erhållit Säkerhetsintyg del B för Norge. Nu fortsätter vårt viktiga löpande arbete med säkerhetskultur, risk- & avvikelsehantering samt verksamhetsstyrning”, säger Hans Flodmark, Säkerhetschef Skandinavien hos Railcare.

 

Bilder