22.09.2023

Entreprenadtransporter – en viktig pusselbit

Hösten innebär en slutspurt för våra entreprenadtransporter på järnvägen. På Ådalsbanan utför Railcare just nu transporter av fyllnadsmassor som en del i en större entreprenad.

Railcares entreprenadtransporter innebär att finnas tillhands med lok och personal för att transportera exempelvis makadam, slipers, fyllnadsmassor och/eller spårbytesmaskiner på de större järnvägsentreprenaderna.

– Vi är en viktig pusselbit för att entreprenören hela tiden ska ha tillgång till det material som behövs, så att arbetet kan fortgå enligt plan, säger Markus Thurén, projektledare på Railcare och fortsätter:

– Det kräver givetvis leveranssäkerhet men också stor flexibilitet av vår organisation. Särskilt under detta år när det har varit stora utmaningar med att få tider i spår, i tillräckligt god tid. En utmaning som vi löst väldigt väl inom Railcare.

På Ådalsbanan, mellan Långsele och Västeraspby gjordes ett spårbyte 2022 och i år sätts även betongfundament för nya kontaktledningsstolpar. På uppdrag av NRC Group kör Railcare ut fyllnadsmassor längs sträckan. Lokföraren Ulf Edlund som har jobbat på Railcare sedan 2020 berättar mer:

– Vi lastar tio makadamvagnar från en uppläggningsplats i Långsele med både makadam och jord som sedan körs ut och fördelas längs järnvägen.

– Jag trivs fantastiskt bra med mitt jobb på Railcare. Sådana här dagar visar det sig även från sin bästa sida med både klar höstluft och strålande sol.

Bilder