Ladda ner

Nyckeltal

Nyckeltal (År) 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK, om inget annat anges
Nettoomsättning 401 301 370 610 270 147 292 579 353 110
Omsättningstillväxt, % 8,3 37,2 -7,7 -17,1 17,8
Rörelseresultat (EBIT) 60 386 31 977 1 543 16 661 50 003
Rörelsemarginal, % 15,0 8,6 0,6 5,7 14,2
Periodens resultat 43 776 20 760 -1 419 8 990 34 673
Finansnetto -4 818 -5 757 -5 334 -4 933 -5 201
Balansomslutning 521 388 459 166 413 170 420 089 410 588
Soliditet, % 37,4 33,5 32,3 31,7 33,7
Nyckeltal per aktie, SEK
Resultat per aktie före utspädning 1,82 0,90 -0,06 0,41 1,58
Resultat per aktie efter utspädning 1,82 0,87 -0,06 0,39 1,46
Eget kapital per aktie 8,08 6,69 5,81 6,08 6,32
Utdelning per aktie, SEK 0,60 0,30 0,00 0,15 0,66