Ladda ner

Nyckeltal

Nyckeltal (År)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Belopp i KSEK, om inget annat anges
Nettoomsättning
497 035 437 946 401 301 370 610 270 147 292 579 353 110
Omsättningstillväxt, %
13,5 9,1 8,3 37,2 -7,7 -17,1 17,8
Rörelseresultat (EBIT)
52 365 56 219 60 386 31 977 1 543 16 661 50 003
Rörelsemarginal, %
10,5 12,8 15,0 8,6 0,6 5,7 14,2
Periodens resultat
36 783 40 514 43 776 20 760 -1 419 8 990 34 673
Finansnetto
-5 457 -4 370 -4 818 -5 757 -5 334 -4 933 -5 201
Balansomslutning
592 873 557 965 521 388 459 166 413 170 420 089 410 588
Soliditet, %
41,2 39,6 37,4 33,5 32,3 31,7 33,7
Nyckeltal per aktie, SEK
Resultat per aktie före utspädning
1,52 1,68 1,82 0,90 -0,06 0,41 1,58
Resultat per aktie efter utspädning
1,52 1,68 1,82 0,87 -0,06 0,39 1,46
Eget kapital per aktie
10,12 9,17 8,08 6,69 5,81 6,08 6,32
Utdelning per aktie, SEK
0,60 0,60 0,60 0,30 0,00 0,15 0,66