March 31, 2022

Ten largest shareholders  No of shares Share of capital and votes (%)
Norra Västerbotten Fastighets AB 7 121 395 29,5
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Ålandsbanken AB 1 222 989 5,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension 834 159 3,5
Bernt Larsson 750 987 3,1
HSBC Bank PLC 600 000 2,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 403 299 1,7
Mikael Gunnarsson 360 000 1,5
Emil Burén 276 711 1,1
Torsten Germund Dahlquist 257 058 1,1
De tio största ägarna 14 241 598 59,0
Övriga ägare 9 882 569 41,0
Summa 24 124 167 100,0

Source: Euroclear and Railcare