21.04.2016

Årsstämma 2016

Den 21 april 2016 kl. 11:00 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Kontakt