PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 11.00 på bolagets

mars 24, 2017
Läs mer

SENASTE NYHET

Lisa Borgs ny IR-kontakt för Railcare Group

Lisa Borgs är numer IR-kontakt för Railcare Group AB. Kontaktuppgifter och mer om Investor Relations hittar ni via länken nedan:

februari 25, 2017
Läs mer

Innovativa lösningar för järnvägsbranschen – vi gör det inte andra gör!

Railcare är ett bolag som arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien. Vår idé är att göra sådant som inte andra gör, dvs att utveckla nya, smarta lösningar på gamla problem.

Snabba och effektiva entreprenader > Trumrenovering med smart utrustning > Flexibla transporter över hela landet > Maskiner baserade på vakuumteknik >
Worker

Filmer om Railcare

Stäng
Specialtransport
Stäng
Robocut – vegetationsröjning
Stäng
Ballastbyte
Stäng
Trumrenovering på väg
Ladda fler filmer
Gå till Railcares filmarkiv >

The UK market

Go directly to our British website >

Investerarinfo

Är du intresserad av att investera i Railcare? Eller är du redan aktieägare? Här hittar du information om aktien, rapporter och mer.

Läs mer >