2012-05-10 12:11 CEST

Delårsrapport Q1, januari-mars 2012

Det bästa första kvartalet sedan 90-talet

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-6,5) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 (-1,64) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 11,6 (12,3) SEK
– Soliditeten uppgick till 19,2 (20,2) procent

För nettoomsättning samt rörelseresultat – se diagram i bifogad pdf

VD-kommentar
Nio miljoner bättre än samma period föregående år.
Vi redovisar det bästa första kvartalet sedan 90-talet och vi är mycket nöjda och stolta över de långsiktiga marknads- och försäljningsinsatser samt de verksamhetsförändringar vi genomfört under 2011.

Vi har visat upp oss på många sätt och ställen. Vi finns med på leverantörsdagar som Trafikverket bjuder in till, vi har anordnat lyckade pressvisningar kring SR700 och även visat upp vårt senaste tillskott Ra7 vid en minimässa i Wirksworth, UK. I samband med minimässan i UK passade vi även på att visa upp vår teknik för trumrenoveringar som vi arbetar med inom Lining-verksamheten. Engelsmännen var mycket imponerade och vi har fått bra respons på den aktiviteten.

De senaste veckorna har vi också tecknat ett flertal kontrakt till ett värde av närmare 45 miljoner. I de affärerna rör det sig både om maskinförsäljningar och entreprenader. Railcare ska tillsammans med DISAB Vacuum Technology AB, Eslöv leverera 7 st. Railvac komponenter (Partner pac) och metodleveranser till USA och Ryssland och 1 st. MineVac (en ungefär hälften så stor Railvac) till LKAB, Kiruna. Ordern till LKAB är ett viktigt genombrott på en begränsad men väldigt kapitalintensiv marknad. Det finns ingen inom gruvnäringen som accepterar att produktionen stannar på grund av att logistiken under jord är blockerad av materialspill från de malmvagnar som används för att transportera malm och sten fram till krossarna. Åtagandet till LKAB är alltså en ny produkt som visserligen bygger på samma teknik och tänk men där den används i en annan bransch och i syfte att göra framkomligheten bättre i gruvorna.

Entreprenadaffärerna består av två uppdrag och uppdragsgivare. Det första uppdraget är kabellokalisering på sträckan Klippan – Hässleholm, en sträcka på drygt 8 mil, där beställaren är Infranord.  I det andra projektet som avser spårbyte mellan Storvik – Morshyttan är uppdraget att bland annat sänka all kabel som ligger i vägen för spårbytesmaskinerna. Projektet startar vecka 20 och skall vara klart vecka 28, beställare är Strukton.
På transportsidan rullar det på . Three T:s uthyrningsverksamhet har efter en lugnare vinterperiod, börjat få bra fart på affärerna.
Specialtransporterna för Railcare Tåg börjar också ta form. Vi offererar på flera olika projekt och ser fram emot att få positiva svar på dessa.

En sådan här bra början på året har vi aldrig upplevt tidigare.

Ulf Marklund VD

Dokument

Kontakt