2010-05-11 08:00 CEST

Kvartalsrapport Q1 - januari-mars 2010

Railcare spår ett stabilt högtryck inför sommaren.

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 34,2 (28,4 MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 (-1,3) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-1,4) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,63 (-0,36) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 12,8 (12,4) SEK
– Soliditeten uppgick till 21,7 (33,3) procent

VD-kommentar
Omsättningsökning på 20 procent från föregående år är en mycket bra start på året.

Vi har lagt extra stort fokus på marknadsbearbetning och försäljning inom både affärsområde Entreprenad och Transport, vilket vi nu börjar se resultaten av. Vi spår högtryck under våren och sommaren inom samtliga verksamheter, särskilt med tanke på de senaste affärerna som vunnits.

Första kvartalet fortsatte starkt för Entreprenad som genom vinterns snörika period haft full beläggning för snöbekämpningsmaskinerna i Stockholm och Oslo. Trumrenoveringarna ökade också sin försäljning under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. Transport har haft det tuffare. Ihållande kraftig kyla och mycket snö i spåren under vintersäsongen påverkade verksamheten inom specialtransporter hårt. Skador på lok och vagnar innebar att tågen reducerades och till viss del medförde stillestånd av produktionen med försvagat resultat.

Glädjande dock är att Transports verksamhet inom uthyrning av lok, vagnar och personal haft en mycket intensiv period med ovanligt hög försäljning.

Kommande kvartal är starkt, orderboken har fyllts med ett antal större affärer för Entreprenad och de tidigare stora transportuppläggen av timmer är nu i full produktion igen.

Dan Magnusson
Verkställande direktör

Dokument

Kontakt