2012-08-22 08:00 CEST

Delårsrapport Q2, januari-juni 2012

Vi håller tempot uppe, RA7 är godkänd och ramavtal är tecknat med Network Rail i Storbritannien

–  Nettoomsättning för perioden uppgick till 95,3 (69,4) MSEK
–  Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,6 (-16,5) MSEK
–  Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-13,8) MSEK
–  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,29 (-3,47) SEK
–  Eget kapital per aktie uppgick till 11,3 (9,9) SEK
–  Soliditeten uppgick till 18,1 (15,5) procent

För nettoomsättning samt rörelseresultat – se diagram i bifogad pdf

VD-kommentar
Drygt 20 miljoner bättre produktionsresultat än föregående år.
Det känns bra att våra strategiska förändringar bär frukt. Både när det gäller transportsidan och vår verksamhet i Danmark. Nu hoppas vi bara att Trafikverket och politikerna står för vad man lovat så kommer det bli ett roligt andra halvår.

Under april-maj månad genomförde vi ett större vegetationsprojekt i Stockholm med Trafikverket som kund. De var mycket nöjda och vi fick bra med beröm för vårt arbete, vilket känns positivt och lovande för framtiden. Vi har också fått klart med uthyrning av båda våra Euro 4000-lok till Cargo Net i Norge (Green Cargos motsvarighet). Det ena loket är redan på plats i Norge och det andra kommer att köras över i augusti. Affären innebär att Cargo Net hyr båda loken under 2012-2013 med option 2014.

Maskinen Railvac 7 – UK har nyligen fått sitt godkännande klart för den brittiska järnvägen. Godkännandet består av tre olika certifikat:  Engineering Acceptance Certificate (EAC), registrerad i Rolling Stock Library (RSL) och Network Rail National Gauging Certificate (W6A).

I Storbritannien har vi också genom Bridgeway Railcare LLP nyligen tecknat ett nytt nationellt avropsavtal med Network Rail som gör att Railvac-tekniken och Railcares tjänster kommer att finnas inom Network Rails verksamhet i Storbritannien, vilket vi är mycket nöjda med.

Det visar att innovationer i den svenska vakuumgrävtekniken som vi levererar via Bridgeway Railcare LLP, uppskattas på högsta nivå och att vi nu får chansen att visa upp hur mycket mer effektivt man kan arbeta med järnvägsunderhåll på den brittiska järnvägen.

På transportsidan har vi under det andra kvartalet drabbats av en konkurs, Peterson Rail AB. Detta drabbar både Railcare Tåg AB och Three T med drygt 3 miljoner tillsammans. Resultatet för första halvåret blir ett svagt minus. Trots konkursen så redovisar vi ändå ett bättre första halvår än på många år.

Railcare Tåg har fått sin B-licens indragen i Norge. Vi har överklagat och får svar under slutet av augusti. Vi har inga egna transporter i Norge utan det är främst Grenland Rail som nyttjar vår licens.

Vi är i slutet på sommaren, snart höst, vi räknar för fullt på nya spännande affärer och har fullt fokus på sälj, marknad och strategi. Vi söker ständigt efter nya sätt att bli bättre på, för allas skull.

Ulf Marklund VD

Dokument

Kontakt