10.03.2021 10:00 CET

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021

Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Railcare Group AB (publ):s årsstämma som hålls i Skelleftehamn den 5 maj 2021.

Inför årsstämman 2021 består Railcare Group AB (publ):s valberedning av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Ordförande i valberedningen är Åke Elveros.  

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt