01.11.2022 09:30 CET

Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2023

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen utgörs av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,5 procent (30 september 2022) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen vid behov lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se. Railcares årsstämma för 2023 kommer äga rum den 4 maj 2023 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 150 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå

Kontakt