29.10.2021 13:00 CEST

Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2022

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 38,9 procent (30 september 2021) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen vid behov lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se. Railcares årsstämma för 2022 kommer äga rum den 4 maj 2022 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

Kontakt