27.11.2018 07:30 CET

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år

Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 MSEK under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01.  

Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser längs det svenska järnvägsnätet.

”Det är glädjande att Trafikverket valt att förlänga pågående snökontrakt. Railcare har en god relation med Trafikverket som utvecklats under flera år och denna förlängning bekräftar samarbetet och ger oss en god intäktsström fram till och med 2020. Vi är fortsatt mycket stolta att våra snömaskiner fortsätter arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

 

Dokument

Kontakt