12.06.2018 11:45 CEST

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år

Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 20190501. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet.

Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige.

”Det känns bra att snöröjningskontraktet med Trafikverket är förlängt ännu ett år och att våra snömaskiner kommer fortsätta att arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur. Genom detta kontrakt säkrar vi intäkterna fram till år 2019 med möjlighet till ytterligare förlängning, vilket är mycket glädjande”, säger Jonny Granlund, verksamhetsansvarig Railcare.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group

Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster om stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt