01.03.2023 13:30 CET

Trafikverket förlänger kontraktet med Railcare för beredskapsloket i Borlänge till ett värde av 15 MSEK

Trafikverket nyttjar optionen för beredskapsloket i Borlänge och förlänger det ursprungliga treårskontraktet med Railcare i ytterligare två år, till och med 2025-10-26. Ordervärdet är 15 MSEK.

– Det är roligt att vi får fortsatt förtroende från Trafikverket och ett bevis på att vår transportverksamhet gör ett bra jobb under de tillfällen som röjning krävs, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.  

Beredskapsloken innebär att Railcare röjer och transporterar järnvägsfordon som varit inblandad i en oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. I uppdraget tillhandahåller Railcare lok och personal som ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt, årets alla dagar.

Det ursprungliga kontraktet för beredskapsloket i Borlänge tecknades hösten 2020 och skrevs på tre år med option på två år. Railcare har även kontrakt på beredskapslok för ytterligare fyra orter (Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna) som påbörjades i augusti 2022 och löper fyra år framåt.

– Att våra beredskapslok finns på totalt fem orter bidrar till en ökad långsiktighet för vår transportverksamhet, avslutar Mattias Remahl. 
 

Kontakt