22.01.2018 08:15 CET Regulatorisk

Railcare vinner order om 14 MSEK för kabelsänkning i Sverige

Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat en order med Eitech Engineering AB om 14 MSEK för kabelsänkning i Sverige och arbetet kommer att utföras med en Railvac-maskin under en åttamånadersperiod efter projektstart.

Kabelsänkningen kommer att ske på järnvägssträckorna, Jönköping – Värnamo och Vaggeryd – Nässjö. Planerad projektstart är vecka 4 2018, om vädret tillåter, annars så fort tjälen släppt ur marken.

”Jag är mycket nöjd med att vi vunnit denna order och att vi kommer igång tidigt med våra entreprenadprojekt 2018. Det är även glädjande att vi fyller våra orderböcker med, inte bara nya ordrar på nya marknader, utan att vi också visar vår vikt på vår hemmamarknad Sverige”, säger Daniel Öholm, VD och koncernchef på Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD och koncernchef

Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 08:15 CET.

Dokument

Kontakt