– Vi är mycket glada över det förtroende som vi har fått, och det nära samarbete vi har med Nordic Re-Finance. Det ger oss en långsiktighet samtidigt som verksamheten utvecklas, säger Patrik Söderholm, verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad.

Nordic Re-Finance är en stor aktör på den skandinaviska marknaden för lokuthyrning. Företagets strategi är att växa genom att ständigt förnya lokflottan med begagnade lok, som sedan uppgraderas och anpassas för landet de ska användas i.

Nordic Re-Finances senaste investering är 6 Traxx-lok som köpts in från Schweiz och kommer i största utsträckning att användas i godstrafik. Railcare har fått uppdraget att Norden-anpassa dessa lok för körningar i Sverige och Norge samt hantera hela godkännandeprocessen gentemot EU:s Järnvägsbyrå, ERA, och deras databas ’One-stop-shop’. Arbetet pågår och leverans planeras ske under Q1 2023. Ordervärdet uppgår till cirka 10 MSEK.

– Railcare har ett helhetserbjudande som är ganska unikt. Eftersom koncernen har allt ifrån egen verkstad till lok och lokförare, så finns en oerhört stor förståelse för behoven som uppstår. Det visar sig dels genom den kunskap de besitter, dels responstid på uppkomna problem, säger Arvid Haag, Fleet Manager på Nordic Re-Finance.

Utöver Traxx-loken så kommer Railcare även att installera det nya ETCS-tågskyddssystemet på 22 TMe-lok, avsedda för godstrafik och entreprenadarbeten, som finns i Nordic Re-Finances lokflotta.  Ordervärdet på detta projekt uppgår till ca 20 MSEK.

– Installationerna har redan påbörjats och pågår med flera lok per kvartal fram till och med 2024, berättar Patrik Söderholm. 

ETCS (European Train Control System) är det ombordsystem som kommer att krävas i alla lok när det svenska tågskyddssystemet uppgraderas till en gemensam europeisk standard kallad ERTMS (European Rail Traffic Management System). Patrik avslutar:

– Den svenska lokflottan står inför en omfattande omställning. Vi har redan samlat på oss mycket erfarenhet och ser fram emot att kunna hjälpa fler kunder med uppgraderingen.