05.04.2022 08:30 CEST

Railcare tecknar förnyat avtal för järnmalmstransporter åt LKAB Malmtrafik om ca 50 MSEK

Railcare har tecknat ett förnyat avtal med LKAB Malmtrafik avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig fram till och med 31 december 2022.

Transporterna, som omfattar tre omlopp per dygn på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare kommer att påbörjas snarast.

– Dessa transporter kräver hög leveranssäkerhet och att vi nu har fått förnyat förtroende av LKAB är ett kvitto på vår väl fungerande transportverksamhet och givetvis mycket glädjande, säger Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB.

Railcares tidigare avtal med LKAB Malmtrafik inleddes i juni 2020 och omfattade då ett omlopp per dygn. Under avtalsperioden har det förlängts och utökats till att omfatta tre omlopp per dygn när avtalet upphörde 31 december 2021.  

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Bilder

Kontakt