12.03.2018 16:15 CET Regulatorisk

Railcare tecknar ett 5-årskontrakt värt 360 MSEK med Kaunis Iron för transport av järnmalm

Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett femårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron[1] värt 360 MSEK. Projektet startar under det tredje kvartalet 2018 och bedöms vara i full drift under det fjärde kvartalet 2018. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka två miljoner ton järnmalm per år.

Vagnarna som ska används ägs av Kaunis Iron och linjeloken kommer att tillhandahållas av Railcare T[2]. Railcare kommer att använda tre vagnsätt under kontraktstiden. Railcare T svarar för planering av tågproduktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan. Railcare kommer att starta rekrytering av ett tiotal personer inför detta projekt, främst fler lokförare.

Under de första tre månaderna efter avtalets ikraftträdande (och därmed före produktionsstart) har kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande med hänvisning till ev. myndighetsåtgärder och motsvarande.

”Vi är otroligt stolta och glada över det förtroende vi fått från Kaunis Iron och att vi kommer att leverera järnvägslösningarna vid återstarten av Kaunisvaara-gruvan. Med våra norrländska rötter känns det extra bra att medverka i detta projekt som kommer betyda mycket för Pajalaområdet, men även att vi kan bidra till Norrlands och Sveriges rykte som framstående producent av högkvalitativ järnmalm. Avtalet är strategiskt bra och projektet ger Railcare T en betydande volym utöver den basbeläggning vi redan har från befintliga kunder. Jag ser fram emot en långsiktig relation med Kaunis Iron”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

”Vi är ett entreprenörsdrivet företag och delar den tillförsikt som finns i Kaunis Iron. Min bedömning är att vi ska kunna samarbeta mycket bra tillsammans, där våra enkla och personliga kontaktvägar, med arbetssätt som möjliggör flexibilitet, är viktiga framgångsfaktorer. Logistikkedjan är mycket central i det här gruvprojektet, vilket gör att det känns extra bra att vi har kvalificerat oss för uppdraget”, säger Hans Flodmark, verksamhetsansvarig i Railcare T.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 16:15 CET.


Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 300 MSEK. Företagets säte är i Skelleftehamn.


[1] https://www.kaunisiron.se/

[2] Railcare T, ett dotterbolag inom Railcare Group AB, är ett järnvägsföretag specialiserat på entreprenad-, projekt- och specialtransporter i Sverige och erbjuder allt från helhetslösningar till enstaka uthyrning av lok, vagnar eller personal. Företaget är ECM-certifierat och har egen lokverkstad i Långsele och godsvagnsverkstad i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt