01.12.2020 08:00 CET

Railcare tecknar ett 10-årskontrakt värt 740 MSEK med Kaunis Iron AB för transport av järnmalm

Järnvägsspecialisten Railcare tecknar ett tioårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron AB värt 740 MSEK. Kontraktet börjar gälla från och med den 16 november 2021 till och med den 16 november 2031 och ersätter tidigare kontrakt från 2018.  Tidigare kontrakt fortsätter gälla till den 15 november 2021. Fram till den 31 oktober 2020 har Railcare utfört 1400 transporter av järnmalm åt Kaunis Iron AB.

Likvärdigt med det tidigare kontraktet ägs vagnarna som ska används under kontraktsperioden av Kaunis Iron AB och linjeloken och växlingsloken kommer att tillhandahållas av Railcare T. Railcare T ansvarar för planering av tåg produktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka 2,3 miljoner ton järnmalm per år.

”Vi har nu transporterat 1400 transporter av järnmalm åt Kaunis Iron sedan augusti 2018 och det är mycket glädjande att Kaunis Iron har fortsatt förtroende för vår transportverksamhet. Det nya kontraktet som löper över en tioårsperiod ger stabilitet i Railcare T och det visar på att Railcare kan leverera goda lösningar åt våra kunder, speciellt när det kommer till specialtransporter”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

”Vi är glada att ha tecknat detta avtal, vilket bygger en långsiktighet för vår fortsatta verksamhet och ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vårt samarbete med Railcare”, säger Klas Dagertun, VD på Kaunis Iron AB.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 08:00 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt