11.06.2020 21:00 CEST Regulatorisk

Railcare tecknar avtal för transport av malm åt LKAB Malmtrafik om cirka 7,8 MSEK

Railcare har tecknat ett avtal med LKAB Malmtrafik för transport av malm om cirka 7,8 MSEK under en tremånadersperiod med start imorgon den 12 juni 2020. Transporterna kommer att starta med ett omlopp per dygn och därefter kommer det ökas till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn.

”Jag tycker att det är glädjande att LKAB Malmtrafik har valt oss som leverantör för detta avtal då de arbetar i en bransch där logistiken är av yttersta vikt för att produktionen inte ska stanna. Jag är stolt att vi under den kommande tremånadersperioden kommer kunna vissa vår kvalité när det kommer till våra transporter”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.
 

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 21:00 CEST.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt