27.03.2020 10:30 CET

Railcare tecknar 3-årskontrakt med 2 optionsårs för röjning av järnvägsfordon om cirka 22 MSEK

Järnvägsspecialisten Railcare har tecknat ett treårskontrakt för röjning av järnvägsfordon i Borlänge om cirka 22 MSEK. Kunden är Trafikverket och avtalet är på tre år samt två optionsår och börjar gälla den 26 oktober 2020.

Railcare kommer tillhandahålla ett beredskapslok tillsammans med personal och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt årets alla dagar.

”Det är återigen glädjande att se hur vår transportverksamhet har lyckats vinna ett kontrakt som löper under en längre period och som ger oss en bra bas under året. Jag är stolt att Trafikverket valt oss som leverantör för den kommande treårsperioden. Kontraktet skapar även en ny typ av verksamhet för Railcare T, vilket jag tycker är bra ”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt