09.11.2023 12:00 CET

Railcare möter järnvägsbranschen i Sydney

Den 13-16 november pågår järnvägsmässan AusRail i Sydney, Australien. Railcare finns på plats för att omvärldsbevaka, bygga nätverk och utbyta erfarenheter med såväl utställare som besökare.

– Australien är en intressant marknad, som många andra har de ett stort underhållsbehov av järnvägsinfrastrukturen. Skillnaden är att järnvägen i större utsträckning ägs av enskilda företag, till exempel gruvbolagen som då också ansvarar för allt underhåll på sina egna järnvägar, berättar Jonny Granlund, affärsområdesansvarig för Railcares entreprenadverksamhet samt Maskin & Teknik.

AusRail är den största järnvägsmässan i Asien- och Pacificområdet och har förutom flertalet utställare ett stort fokus på konferens, workshops och annat kunskapsutbyte. Under mässan kommer bland annat en teknisk rapport kopplat till vakuumteknik på järnvägen att presenteras av Dave Ratledge, Senior Consultant at Permanent Way Institution. En stor del av presentationen inkluderar Railcares arbete och lärdomar från arbetet i Storbritannien.

– Det ska bli riktigt roligt att se vilka som är intresserade av Daves presentation, och förhoppningsvis kan det leda till fördjupade kontakter där vi får möjlighet att berätta mer om Railcares erbjudande, säger Jonny.

Som en kick-off inför själva AusRail-mässan anordnar även det informella nätverket Sweden Rail ett slutet evenemang där drygt 100 besökare från järnvägsbranschen i Australien får möta Railcare och ett flertal andra svenska bolag för ett utbyte länderna emellan.

– Vi har gjort liknande evenemang tidigare inom Sweden Rail med bland annat föreläsningar, rundabordssamtal och paneldebatter. Det har blivit ett riktigt bra forum för att ses under lättsamma former, och en väldigt bra start på mässan med att bygga nätverk, säger Jonas Lindholm, som samordnar Sweden Rail-nätverket.

Dokument

Kontakt