09.03.2023 08:00 CET

Railcare levererar helhetslösning åt Beacon Rail

Railcares Lokverkstad har fått i uppdrag att Norden-anpassa fem Traxx-lok åt leasingföretaget Beacon Rail. Affären är värd ca 12 MSEK och kommer att utföras under de två första kvartalen 2023.

Uppdraget innebär en helhetslösning där Railcare kommer att installera säkerhetssystemet ATC2 och modifiera loktypen för ett nordiskt klimat, samt hantera godkännande-processen gentemot Europeiska Unionens Järnvägsbyrå, ERA. De godkända loken kommer Beacon Rail sedan i sin tur att hyra ut till Railcares transportverksamhet. 

– Vi utförde några uppdrag åt Beacon Rail under 2022 och har byggt upp en god relation med dem. Det har glädjande nog resulterat i ett återkommande förtroende, säger Patrik Söderholm, Verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad, och ger bakgrunden:

– Tack vare dessa tidigare projekt, så fick vi nu möjlighet att ordna en helhetslösning för Beacon Rail, som även blir betydelsefull för vår transportverksamhet.

Traxx-loken har tidigare körts i Europa. För att kunna köras i Sverige på ett tillförlitligt sätt och fungera bra i nordiska förhållanden behöver ett antal modifieringar göras tillsammans med installationen av ATC2.  Det första loket har redan modifierats och kommer inom kort ut i trafik för erfarenhetsdrift, vilket sedan ligger som underlag inför ett godkännande av ERA. Resterande fyra lok byggs därefter om löpande fram till sommaren.

– Vi kommer att utbilda ytterligare några av våra medarbetare för att få än mer behörighet till denna loktyp. I kombination med de redan goda relationer som vi har med Beacon Rail så lägger vi grunden för ett fortsatt bra samarbete, avslutar Patrik.

Beacon Rail har funnits sedan 2008 med verksamhet i totalt 17 länder. Beacon Rail tillhandahåller leasingtjänster inom järnväg till passagerar- och godstågsoperatörer. I sin fordonsflotta har de totalt 481 lok, 575 passagerarfordon och 1100 godsvagnar.

Bilder

Kontakt