19.12.2023 14:45 CET

Railcare kommenterar urspårningen på Malmbanan

Urspårningen på Malmbanan förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare.

Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Vassijaure under söndagen den 17 december. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt, preliminärt till årsskiftet. Railcare utför transporter på Malmbanan åt både LKAB och Kaunis Iron, men det aktuella malmtåget framfördes inte i Railcares regi.

Det aktuella stoppet på Malmbanan innebär att transporterna åt Kaunis Iron, från Pitkäjärvi till Narvik, inte kan köras enligt plan. Transporterna åt LKAB påverkas däremot i dagsläget inte av det aktuella stoppet, då dessa transporter körs på sträckor som inte berörs.

– Transporterna för Kaunis Iron står still just nu, men vår bedömning i dagsläget är att urspårningen inte kommer att innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare, kommenterar Mattias Remahl, CEO för Railcare Group.

Kontakt