08.11.2021 14:15 CET

Railcare kommenterar urspårning på Malmbanan

Urspårningen utanför Gällivare förväntas inte innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare.

Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan i närheten av Gällivare under söndagen den 7 november. Urspårningen var omfattande och stoppet på sträckan bedöms bli långvarigt.

Railcare utför transporter på Malmbanan åt LKAB och Kaunis Iron AB. Det aktuella malmtåget framfördes inte i Railcares regi.  Railcares transportuppdrag sker även på andra sträckor och de uppdragen påverkas inte av den inträffade urspårningen.

"Vi beklagar den uppkomna situationen och bistår om möjligt vår kund att finna lösningar. Vår bedömning är att urspårningen inte kommer att innebära någon negativ finansiell påverkan för Railcare", kommenterar Mattias Remahl, CEO för Railcare Group.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,
punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt