07.12.2021 15:30 CET

Railcare har tilldelats ett fyraårigt kontrakt med Trafikverket avseende beredskapslok till ett värde av 152 MSEK

Railcare har tilldelats kontrakt avseende beredskapslok med Trafikverket som löper på fyra år och med ett ordervärde på totalt 152 MSEK, vilket motsvarar 38 MSEK per år. Kontraktet gäller från och med 1 augusti 2022 och omfattar fyra nya orter (Långsele, Boden, Vännäs och Kiruna).

Beredskapslok syftar till att stärka förmågan till snabbare röjning av fordon och i undantagsfall evakuering via röjning. Uppdraget innebär transport av järnvägsfordon som varit inblandad i en oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. Röjning/transport avser initiala åtgärder i syfte att undanröja hinder för att få spåret trafikerbart.

Railcare kommer tillhandahålla ett beredskapslok tillsammans med personal på respektive ort, och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt och årets alla dagar.

”Under föregående år tecknade vi ett avtal med Trafikverket om beredskapslok i Borlänge. Det är glädjande att Trafikverket ger oss fortsatt förtroende och utökar vårt uppdrag med beredskapslok på fyra nya orter. Det nya kontraktet bidrar till ökad långsiktighet i vår transportverksamhet”, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

Sista dag för överklagande av tilldelningen är 10 dagar från dagens datum, och formellt avtal kan tecknas tidigast efter den perioden.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,
punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt