– Det här är det näst största kontrakt som vi har tecknat i Railcares historia och det betyder väldigt mycket för lönsamheten och långsiktigheten i transportverksamheten. Tillsammans med nuvarande kontrakt har vi nu kontrakt för totalt tio beredskapslok, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

Uppdraget i Borlänge är en förlängning av nuvarande uppdrag, men övriga fem orter i Gävle, Hallsberg, Ånge, Nässjö och Älmhult är nya. Railcare kommer att tillhandahålla beredskapslok tillsammans med personal på respektive ort, och ska finnas tillgängliga för avrop dygnet runt och årets alla dagar.

Beredskapslok syftar till att stärka förmågan till snabbare röjning av fordon och i undantagsfall evakuering via röjning. Uppdraget innebär transport av järnvägsfordon som varit inblandad i en oönskad händelse eller drabbats av haveri på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar. Röjning/transport avser initiala åtgärder i syfte att undanröja hinder för att få spåret trafikerbart.

Sista dag för överklagande av tilldelningen är 10 dagar från dagens datum, och formellt avtal kan tecknas tidigast efter den perioden.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl 20:30 CEST.