11.01.2021 13:00 CET

Railcare har tecknat ett snöröjningskontrakt med Trafikverket på två år om 40,2 MSEK per år

Railcare har tecknat ett avtal med Trafikverket som löper på två år samt med möjlighet till option med tre år. Ordervärdet är 40,2 MSEK per år. Avtalet började gälla den 15 november 2020 och antal maskinenheter i avtalet är detsamma som tidigare avtal.

Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige.

”Efter avsiktsförklaringen som tecknades under hösten känns det bra att vi nu har tecknat ett snöröjningskontrakt om två år samt möjlighet till tre optionsår. Det är bra och viktigt att vi återigen kan låta våra snömaskiner fortsätta att arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur och det skapar även en stabil grund för bolaget under vinterhalvåret”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt