Railcare har tecknat ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor. Uppdraget, som utförs av lokverkstaden i Långsele, omfattar en uppgradering med fokus på arbetsmiljö, hållbarhet och prestanda. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas pågå under större delen av 2022.

Uppdraget omfattar byte till steg V-motorer så att loken uppfyller dagens krav på prestanda och CO2-utsläpp, förbättrad arbetsmiljö genom ny design av förarhytt och i övrigt kommer fordonen genomgå generell uppgradering för att på ett modernt och miljövänligt sätt kunna användas i många år framöver.

”Vi är väldigt glada att Infranord valt oss som leverantör till detta uppdrag då det är helt i linje med vår ambition att vara en innovativ partner till att bygga en än mer hållbar järnväg”, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,
punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.