01.12.2021 14:15 CET

Railcare har tecknat avtal med Infranord avseende uppgradering av lok till ett värde av 30 MSEK

Railcare har tecknat ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor. Uppdraget, som utförs av lokverkstaden i Långsele, omfattar en uppgradering med fokus på arbetsmiljö, hållbarhet och prestanda. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas pågå under större delen av 2022.

Uppdraget omfattar byte till steg V-motorer så att loken uppfyller dagens krav på prestanda och CO2-utsläpp, förbättrad arbetsmiljö genom ny design av förarhytt och i övrigt kommer fordonen genomgå generell uppgradering för att på ett modernt och miljövänligt sätt kunna användas i många år framöver.

”Vi är väldigt glada att Infranord valt oss som leverantör till detta uppdrag då det är helt i linje med vår ambition att vara en innovativ partner till att bygga en än mer hållbar järnväg”, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,
punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt