12.04.2021 10:00 CEST

Railcare har fått en order om 6 MSEK för maskindelar från Loram

Railcare har fått en order om 6 MSEK från Loram för maskindelar, så kallade powerpacks, till en Railvac i Brasilien med leverans i november 2021. Loram är ett nordamerikanskt järnvägsbolag som Railcare har haft en affärsrelation med sedan 2000.

”Under 2021 har vi två leveranser till Loram för maskindelar till Railvacs och det är glädjande att vi har ett fortsatt bra samarbete tillsammans. Två maskindelar ska levereras under kvartal två till Railvacs i Nordamerika och den nya ordern är för maskindelar till en Railvac i Brasilien. Trots det rådande världsläget är det glädjande att vår exportverksamhet får nya beställningar. Järnvägen är en kritisk samhällsfunktion och den behöver underhåll och förbättring i vilken del av världen vi än befinner oss”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt