09.05.2022 15:14 CEST

Railcare Group bjuder in till kapitalmarknadsdag

Railcare Group AB bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag onsdag den 18 maj 2022 kl 17.00 i Stockholm. Vi presenterar koncernen samt visar världens första och största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen.

Under 2021 hade Railcare en rekordomsättning, en ny vd har tillsatts och koncernen har fått en stark ägare. Utvecklingen har stärkt koncernen och möjliggör utveckling på såväl hemmamarknaden som den utländska marknaden. I kombination med stora satsningar på underhåll av järnvägen och ett stigande miljömedvetande skapas goda förutsättningar för Railcares målsättningar.

På kapitalmarknadsdagen presenteras Railcare-koncernen, vision och målsättningar. På plats finns flera representanter för bolagsledning och styrelse. Vi visar även vår senaste innovation – världens första och största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen, Multi Purpose Vehicle (MPV). Den första maskinen i sitt slag, ett arbetsfordon som även kan ses som en stor batteribank på järnvägen för att driva andra maskiner, vilket ger nya möjligheter för hela vår bransch och våra kunder.

Anmälan görs senast 13 maj till ir@railcare.se.
Ange namn och eventuella allergier. Begränsat antal platser.

Se programmet i bifogad inbjudan.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR-ansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt