28.03.2018 12:30 CEST

Railcare Group AB offentliggör prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) har upprättat ett prospekt avseende upptagandet till handel av Railcares aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen den 29 mars 2018. Aktierna kommer att handlas med oförändrat kortnamn (RAIL) respektive ISIN-kod (SE0010441139).

Den 28 mars 2018 godkändes och registrerades prospektet av Finansinspektionen. Dokumentet finns tillgänglig på Railcares webbplats, www.railcare.se.

Remium Nordic AB har agerat som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO

Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Railcare Group AB
är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 300 MSEK. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt