18.05.2020 08:00 CEST

Railcare ger stöd till sjukvård och näringsliv under pågående pandemi

Den svenska staten beslutade att sänka arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni 2020 som ett stöd till företag under den pågående Covid-19 pandemin. Railcare är inte beroende av de sänkta arbetsgivaravgifterna även om sänkningarna välkomnas. Railcare beslutade därför att använda dessa medel för att bland annat hjälpa sjukvård och näringsliv i de geografiska områden som bolaget arbetar inom. I samarbete med lokala restauranger delar Railcare ut matlådor till hälsocentraler, sjukhus och personal inom äldreomsorgen. Företaget har även beställt 3000 liter handsprit från whiskytillverkaren Mackmyra (som ställt om sin produktion). Handspriten kommer bland annat att skänkas till vårdinrättningar.

”Vi bedriver denna satsning som ett internt projekt för att stötta samhället med att bekämpa Covid-19 och hjälpa till på olika sätt”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt