17.08.2022 10:30 CEST

Railcare förnyar ramavtal med Network Rail

Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail som gäller i två år framåt. Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet.

Det nya ramavtalet är i allt väsentligt lika som tidigare. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. Ramavtalet innehåller inga begränsningar eller garantier varken för leveransvolym eller omsättning. Prissättningen är till viss del justerad, och nytt är att Network Rail nu kan boka Railcares maskiner direkt i sitt eget fordonssystem, NROL, vilket förenklar bokningen för kunden.

”Järnvägen i Storbritannien är central för hållbara person- och godstransporter, och vi ser att Railcare kan fylla en viktig funktion i det underhållsbehov som finns. Jag är glad över att Network Rail uppskattar våra produkter och tjänster, och vi ser fram emot ett fortsatt och förenklat samarbete.”, säger Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB.

Dokument

Bilder

Kontakt