02.03.2018 14:45 CET

Railcare förlänger ramavtal med Network Rail

Brittiska Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har nu valt att lösa ut det första optionsåret för förlängning av nuvarande ramavtal med Railcare. Förlängningen gäller från 1 april 2018 till den 31 mars 2019. Ytterligare ett optionsår för förlängning finns i avtalet.

Samtliga Network Rails avdelningar och dess åtta geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. De senaste tre åren (2015–2017) har Railcare haft en snittomsättning från Network Rail om 85 MSEK per år. Ramavtalet innehåller inga begräsningar eller inga garantier i leveransvolym eller omsättning.

”Det är nu sista året på budgetperioden som benämns Control Period 5 (CP5) och ramavtalet visar att Railcares innovativa produkter fortsatt har sin styrka på koncernens andra hemmamarknad, Storbritannien. Vårt senaste industrikoncept – Ballast Feeder System[1] – inkluderas nu i avtalet, vilket jag tycker är mycket spännande och visar vikten av vår innovationsförmåga. Att ramavtalet förlängts är också en viktig faktor när vi nu fördjupar våra samtal om samarbetet med Network Rail inför CP6”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.


[1] https://www.youtube.com/watch?v=ytLDT9DUoRU

Kontakt