20.08.2018 13:00 CEST

Railcare förlänger avtal om långtidsuthyrning av lok till norska CargoNet AS

Railcare har förlängt ett avtal med det norska bolaget CargoNet AS som avser långtidsuthyrning av Railcares två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68.

CargoNet AS har hyrt loken sedan 2012 och har tidigare förlängt avtalsperioden. Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2019 och omfattar tre år. Avtalet kan därefter förlängas om maximalt fyra år. Värdet på affären är cirka 40 miljoner SEK under en sjuårsperiod.

”Railcare och CargoNet har nu arbetat ett antal år med varandra och det är glädjande att veta att kunden är nöjd med våra lok. Förlängningen av avtalet visar även vikten av en långvarig relation med längre avtalsperioder”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster om stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt